Strindberg en dal

2018

Struikelend op zoek naar Zweeds drama

De vooruitstrevende toneelgroep &Co werkt met overgave aan de eerste Nederlandstalige opvoering van ‘Dal in de mist’, een kort geleden boven water gekomen stuk van de Zweedse schrijver August Strindberg. Tijdens het repeteren aan dit donkere drama over man-vrouwverhoudingen, gemankeerde liefde en manipulatie lopen ook binnen het gezelschap de persoonlijke en professionele spanningen hoog op. De regisseur neemt zijn opvattingen over ‘fysiek theater’ wat al te letterlijk, de mannelijke gastacteur beschikt niet over de hetero-kwaliteiten die zijn rol vereist en de regieassistent loopt wel erg opzichtig te koop met haar bereidheid om ‘alles’ te doen voor een toneelcarrière.

Toneel en werkelijkheid raken verwikkeld en verstrikt en door alle botsingen krijgt deze Strindbergonderneming onbedoeld de trekjes van een wrange klucht.

‘Strindberg en dal’ sluit aan bij eerdere stukken van De Gemeenschap, zoals ‘De Shakespeare Club’ (2017) en ‘Stand up, lie down’ (2015). Net als bij die producties gaat het hier over de vaak moeizame verhouding tussen wie mensen zijn en de rol die ze spelen, over (seksuele) identiteit en over het grillige, onvoorspelbare verloop van groepsprocessen.

‘Strindberg en dal’ gaat ook over het delicate thema van (on)gepast gedrag in werksituaties. Wat kan en wat mag niet? Hoe kwetsbaar zijn we ten opzichte van mensen die macht over ons hebben?

Regie: Roy Peters
Tekst: Rob de Graaf
Spel: Monique Kuijpers, Dic van Duin, Henke Tuinstra, Barnaby Luke Savage, Tessa Jonge Poerink
Decor: Erik Kouwenhoven, Marcel Kranendonk
Licht: Coen Jongsma
Kostuums: Marrit van der Burgt (ontwerp), Karen de Meijer (uitvoering)
Techniek: Mathisse Cooraert
Productie: Floyd Koster
Publiciteit: Babette Groenewege
Campagnebeeld: Casper Koster
Grafisch ontwerp: Floyd Koster
Zakelijke leiding: Gerald Kogelman