Een herinnering aan uw privacy ,

Welkom op het het online theaterplatform van Theaterflix, gevestigd op tolhuistweg 2, 1031 CL te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met de handelsnaam Theaterflix onder nummer 51738163. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Theaterflix aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen u en Theaterflix.

Disclaimer

Theaterflix heeft de inhoud van haar website met de grootste zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dan de inhoud van de van de website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens, ten alle tijden en in alle opzihten juist en volledig zijn. Theaterflix accepteerd geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit het direct en/of indirect gebruik van haar website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Theaterflix behoudt zicht het recht voor op elk moment de inhoud van de voorwaarden aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Door gebruik te maken van de digitale diensten van Theaterflix stemt u in met de voorwaarden. 

Dienst

Thaterflix biedt theatervoorstellingen aan via haar website (www.tflix.nl). Dit is beschikbaar voor iedereen die een abonnement afsluit. Als abonnee krijg je onbeperkt toegang tot de deinst. Niet-abonnees kunnen enkele openbaar toegankelijke voorstellingen bekijken.


Vertonen

Deze dienst mag alleen gebruikt worden binnen de huiselijke kring. Het bekijken van voorstellingen op Theaterflix zoals op scholen, in musea, bibliotheken, ziekenhuizen, bedrijven en of andere openbare vertoningen, is niet toegestaan met een particulier abonnement. Hiervoor gelden speciale abonnementen. De dienst mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

 

Abonneren

Via de website kan je een lidmaatschap aangaan en krijg je zes maanden toegang tot de dienst. De toegang verloopt na zes maanden en kan verlengd worden in uw account. Via de website kan je een abonnement aangaan tot wederopzegging en krijg je toegang tot de dienst. Als iemand inbreuk heeft gemaakt op uw account laat dit dan direct weten. Theaterflix behoudt zich het recht om een verzoek tot abonneren te weigeren. Het is niet de bedoeling dat verkregen toegang voor commerciële doeleinden wordt toegepast. 

Gegevens die we verwerken wanneer u Theaterflix gebruikt

Wanneer u op op Theaterflix bent, verwerken we informatie over die activiteit op vertrouwelijke wijze volgens richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Theaterflix verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens enkel om het gebruik mogelijk te maken. Aanvullende gegevens inclusief informatie over de video die u heeft bekeken, apparaat-ID’s, IP-adressen, cookie- en locatiegegevens worden gebruikt om de website beleving te verbeteren. Uw persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt.

Waarom we deze gegevens verwerken

We verwerken deze gegevens voor de doeleinden, zoals de volgende:

  • Ervoor zorgen dat onze services nuttigere en op maat gemaakte inhoud bieden zoals relevantere zoekresultaten.
  • De kwaliteit van onze services verbeteren en nieuwe services ontwikkelen.
  • Gepersonaliseerde advertenties leveren die zijn gerelateerd aan bijvoorbeeld zoekopdrachten of video’s die u heeft bekeken op Theaterflix.
  • Veiligheid verbeteren door u te beschermen tegen oplichting en ander misbruik.
  • Analyses en metingen uitvoeren om inzicht te krijgen in hoe onze services worden gebruikt.
  • Verrijking van kennis voor Toneelgezelschappen en Productiehuizen over actuele interesses.

Tip: Als u inlogt met uw Theaterflix-account voordat u akkoord gaat, onthouden we uw keuze voor alle apparaten en browsers die u ingelogd gebruikt. Uw gegevens worden veilig bewaard op onze servers, mocht u  interesse hebben dan kan u ze met een e-mail bericht gericht aan ons opvragen.

Beperkte aansprakelijkheid

Theaterflix spant zich in om de inhoud van haar website (www.tflix.nl) zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website (www.tflix.nl) aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Theaterflix.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website (www.tflix.nl) geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Theaterflix. Voor op de website (www.tflix.nl) opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Theaterflix nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Theaterflix, haar licentiegevers en auteurs. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Theaterflix, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Licenties en Rechten

Theaterflix streeft ernaar correct te handelen volgens het auteursrecht en naburig recht. Dit streven wordt verwezenlijkt door afspraken met stichting NORMA, Buma/Stemra, naleving van de cao theater/dans en/of de wet op de naburige rechten. Daarnaast heeft Theaterflix afspraken gemaakt met de aanbieders van beschikbare voorstellingen. Mocht u bezwaar hebben op het gebruik van bepaalde inhoud of wilt u hier meer informatie over ontvangen, neem dan vooral contact onze content curator. | info@tflix.nl