Een herinnering aan uw privacy ,

 

Gegevens die we verwerken wanneer u Theaterflix gebruikt

Wanneer u bijvoorbeeld een video zoekt op Theaterflix, verwerken we informatie over die activiteit (volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens), inclusief informatie over de video die u heeft bekeken, apparaat-ID’s, IP-adressen, cookiegegevens en locatiegegevens.

Waarom we deze gegevens verwerken

We verwerken deze gegevens voor de doeleinden, zoals de volgende:

  • Ervoor zorgen dat onze services nuttigere en op maat gemaakte inhoud bieden zoals relevantere zoekresultaten.
  • De kwaliteit van onze services verbeteren en nieuwe services ontwikkelen.
  • Gepersonaliseerde advertenties leveren die zijn gerelateerd aan bijvoorbeeld zoekopdrachten of video’s die u heeft bekeken op Theaterflix.
  • Veiligheid verbeteren door u te beschermen tegen oplichting en ander misbruik.
  • Analyses en metingen uitvoeren om inzicht te krijgen in hoe onze services worden gebruikt.
  • Verrijking van kennis voor Toneelgezelschappen en Productiehuizen over actuele interesses.

Tip: Als u inlogt met uw Theaterflix-account voordat u akkoord gaat, onthouden we uw keuze voor alle apparaten en browsers die u ingelogd gebruikt. Je gegevens worden veilig bewaard op onze servers, mocht je interesse hebben dan kan je ze met een e-mail bericht gericht aan ons opvragen.

 

Disclaimer

Theaterflix behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Theaterflix spant zich in om de inhoud van www.tflix.nl  zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.tflix.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Theaterflix.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.tflix.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Theaterflix.Voor op www.tflix.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Theaterflix nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Theaterflix, haar licentiegevers en auteurs. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Theaterflix, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Licenties en Rechten

Theaterflix streeft ernaar correct te handelen volgens het auteursrecht en naburig recht. Dit streven wordt verwezenlijkt door afspraken met stichting NORMA en Buma/Stemra en naleving van de cao theater/dans en de wet op de naburige rechten. Daarnaast heeft Theaterflix afspraken gemaakt met de aanbieders van alle beschikbare voorstellingen. Mocht u bezwaar hebben op het gebruik van bepaalde inhoud of wilt u hier meer informatie over ontvangen, neem dan vooral contact onze content curator. | curator@tflix.nl | 0649107784